رفتن به نوار ابزار

سلام به دوستداران زنجیره تامین، لجستیک ، تجارت بین الملل و صاحبان کسب و کارهای قدیم و نو!

تلفیق دانش روز و تجربه بین المللی و انتقال مفاهیم پیچیده صنعت از ابتدای زنجیره تامین تا انتها بر پایه ای از مثال های کاربردی و واقعی به زبانی ساده و تجربه شده .
آزموده راه، راه را آزموده و تلفیق دانش و تجربه را در بسته های آموزشی و خدمات خود به شما اریه می دهد تا با آرامش خیال، سفر خود را در دنیای پر پیچ و خم زنجیره تامین و دنیای تجارت کشف و تجربه کنید.

ما را شریک تجاری خود بدانید . ما تجارب تجارت بین المللی ، چشم انداز جهانی و یک رویکرد عمل گرایانه را برای کمک به تیم شما در خلق تفکری متفاوت برای موفقیت کسب و کار شما در قالب آموزش و خدمات به ارمغان می آوریم .
ما متعهد به یادگیری مداومیم و اعتقاد ما بر این است که اصل حیات یک سازمان نیز یادگیری مستمر آن است و در این مسیر هر روز دانش و تجربه جدیدی را به مشتریان خود انتقال می دهیم.
ما با مشاغل و کسب و کارهای رو به رشد همکاری خواهیم کرد که باید در مقابل رقابت ایستادگی کنند. ما یک اخلاق طراحی داریم که سادگی و وضوح هدف را برای تحول در برند شما فراهم می کند.
با هم ، راه حل های خلاقانه را در زنجیره تامین و تجارت بین الملل شما، خواهیم یافت.
و باز با هم ، می خواهیم روشهای عملی در پیشبرد خلق ارزش تجاری و در عین حال تمرکز بروی مشتریان ، را ببینیم.